Kan ik een vaste grootte voor mijn e-mailaccounts opgeven?

Er is geen beperking voor de totale grootte van de webruimte. Met andere woorden: als u 500 MB webruimte hebt en 2 e-mailaccounts en als de webruimte voor niets anders wordt gebruikt dan e-mail, mag de ruimte die wordt gebruikt door e-mails niet boven 500 MB uitkomen.